שיני בינה

עקירת שיני בינה מומלצת במקרי "חוסר מקום" בתוך הלסת של המטופל.

רצוי ללכת לייעוץ כדי להיערך מבעוד מועד.

הימנעות מעקירת שיני בינה עלולה לסכן את התמקמות השיניים וליצור בעיות בסגירת הפה.